Rekenen op spel

, Looptijd 2018-2020

Doelgroepkinderen hebben op peuterleeftijd al een grote achterstand in de ontwikkeling van rekenen en taal. Die achterstanden zijn nog steeds groot aan het eind van groep 2. Uit onderzoek blijkt dat huidige VVE-programma’s wel bijdragen aan de ontwikkeling van woordenschat en aandacht, maar dat ze nauwelijks bijdragen aan de ontwikkeling van rekenen-wiskunde (Leseman & Veen, 2016). Er lijkt dus een verandering nodig in de aanpak.

Veel professionals die werken met jonge kinderen zien het spel als de belangrijkste activiteit waarin , het leren plaatsvindt. Onderzoek ondersteunt die visie (Leseman & Veen, 2016). Echter, het is best lastig te werken aan doelen van taal en rekenen in spel. Professionals vertellen: ‘Door de grootte van de groep is het lastig om aandacht te besteden aan rekenen in spel.’ Ook maken ze zich zorgen of de taal- en rekendoelen wel worden behaald. ‘Het probleem bij spel in de hoeken is toch dat je, ondanks dat je allerlei materialen klaarlegt, niet precies mee krijgt wat kinderen leren.’ Hoe kunnen alle kinderen profiteren van meespelen?

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe professionals in het spel van jonge doelgroepkinderen tegelijkertijd de ontwikkeling van rekenen en taal kunnen stimuleren. Een tweede vraag is hoe een gezamenlijk professionaliseringstraject van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op dit domein het beste vorm kan krijgen.

Projectdocumentatie

Publicaties

 • Mathematics in play

  Keijzer, R., Peltenburg, M., Van Schaik, M., Boland, A., & Van der Zalm, E. (2021). Mathematics in play. In M. Van den Heuvel-Panhuizen, & A. Kullberg (Eds.), Proceedings of the ICME-14 Topic Study Group 1 Mathematics education at preschool level (pp. 51-59). Shanghai: ICME14.

 • Webinar: Professional development in ‘Mathematics in play’

  Keijzer, R., Peltenburg, M., Zalm, E., & Boland, A. (2021). Professional development in ‘Mathematics in play’ (webinar)

 • Wiskunde in spontaan spel realiseren

  Keijzer, R. & Peltenburg, M. (2021). Wiskunde in spontaan spel realiseren. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 40(4), 41 – 51.

 • Discussie nav artikel ‘Rekeninstructie in de kleutergroep’

  Keijzer, R. & Logtenberg, H. (2020). Discussie nav artikel ‘Rekeninstructie in de kleutergroep’. Zorg Primair, 2020(1), 26-27.

 • Mathematics in play

  Keijzer, R., Peltenburg, M., Van der Zalm, & Boland, A. (2022). Mathematics in play. In EAPRIL 2021 conference proceedings (pp. 121-134). Leuven: EAPRIL.