ELWIeR-ECENT

Looptijd vanaf 2007

ELWIeR-ECENT is een netwerkproject voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science in Nederland. De Universiteit Utrecht is penvoerder van dit project en Hogeschool IPABO is een van de partners. ELWIeR-ECENT organiseert jaarlijks een conferentie voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science en houdt haar doelgroep via een website op de hoogte van ontwikkelingen die voor het opleidingsonderwijs van belang zijn.

Het lectoraat rekenen-wiskunde van Hogeschool IPABO geeft leiding aan de ELWIeR onderzoeksgroep. Docent-onderzoekers in deze groep verrichten praktijkgericht onderzoek ten bate van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs.

Projectdocumentatie