Over het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Spelend & Onderzoekend Leren verricht praktijkgericht onderzoek om te zorgen voor innovatie in het basisonderwijs en de lerarenopleiding. Een vaste kern van vier lectoren staat aan het hoofd van vier onderzoekslijnen: Jonge kind, Rekenen-wiskunde, Wetenschap en technologie en Kansengelijkheid.

De onderzoekslijnen komen voort uit onderzoeksvragen die de beroepspraktijk van het primair onderwijs opwerpt. Het kenniscentrum werkt dan ook nauw samen met het werkveld en studenten, docenten en onderzoekers van universiteiten en Hogeschool IPABO. Zo dragen we voortdurend bij aan de pedagogische en educatieve kwaliteit van spelend & onderzoekend leren.

Bekijk hier het onderzoeksprogramma 2021 – 2025.

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Lees onze gedragscode Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

LectoraatJonge kind

Het lectoraat Jonge kind richt zich op de rol van spelen in het onderwijs aan jonge kinderen tussen 2,5 en 8 jaar. De centrale vraag is hoe pedagogisch medewerkers en leerkrachten de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van jonge kinderen in brede zin kunnen stimuleren door en in spel.

Bekijk lectoraat

LectoraatRekenen en wiskunde

De onderzoekslijn Rekenen-wiskunde richt zich op onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en binnen de opleiding. Doel is de wiskundige maatschappelijke redzaamheid bij kinderen en aanstaande leraren te vergroten.

Bekijk lectoraat

LectoraatKansengelijkheid

Het lectoraat Kansengelijkheid – dat zeer nauw verbonden is met de onderzoekslijn Diversiteit en kritisch burgerschap – beoogt structurele ongelijkheid in het (opleidings)onderwijs kritisch te onderzoeken, bevragen en bestrijden.

Bekijk lectoraat

LectoraatWetenschap en technologie

De onderzoekslijn Wetenschap en technologie richt zich op de vraag welke houdingsaspecten, vaardigheden en kennis leerlingen en leraren in het basisonderwijs nodig hebben om om te gaan met de problematieken van een hoogtechnologische maatschappij.

Bekijk lectoraat