Dr. Ronald Keijzer

Lector Rekenen-wiskunde

Ronald Keijzer studeerde wiskunde en promoveerde in 2003 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een proefschrift rond het leren van breuken. Hij was mede-auteur van de TAL-boeken voor de bovenbouw van de basisschool, projectleider van de Grote Rekendag en van het TRaP-project over taal in de reken-wiskundeles. Hij heeft meegewerkt aan de Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo’s en gaf gaf leiding aan het actualiseren van de kennisbasis in 2017. Hij zat in het redactieteam van de kennisbasistoets rekenen-wiskunde voor de pabo.

Sinds 2009 is Ronald Keijzer werkzaam als lector rekenen-wiskunde en didactiek aan de Hogeschool IPABO. Hij is hoofdredacteur van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek en geeft leiding aan de onderzoeksgroep van ELWIeR.

Publicaties