Promotie

Mara Otten verdedigde met succes haar proefschrift Algebraic reasoning in primary school: A balancing act