Het lectoraat Jonge kind richt zich op de rol van spelen in het onderwijs aan jonge kinderen tussen 2,5 en 8 jaar. De centrale vraag is hoe pedagogisch medewerkers en leerkrachten de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van jonge kinderen in brede zin kunnen stimuleren door en in spel. Het lectoraat staat onder leiding van lector dr. Annerieke Boland en kent een samenwerking met de Vrije Universiteit.

Nationaal en internationaal onderzoek wijst keer op keer uit dat een sterke leerkracht of pedagogisch professional in onderwijs aan jonge kinderen hét verschil maakt in de brede ontwikkeling, zowel op korte als op lange termijn. Toch ervaren veel leerkrachten Jonge kind handelingsverlegenheid, met name waar het gaat om spelend leren. Het lectoraat Jonge kind draagt op basis van praktijkvragen bij aan de ontwikkeling van een spelgeoriënteerd curriculum.

Lectoraatsplan Jonge Kind

Thema's

Thema’s zijn bredere onderwerpen waaraan doorlopend gewerkt wordt binnen een onderzoekslijn. Een thema kan onder meerdere lectoraten vallen.

Publicaties

 • Mathematics in play

  Keijzer, R., Peltenburg, M., Van der Zalm, & Boland, A. (2022). Mathematics in play. In EAPRIL 2021 conference proceedings (pp. 121-134). Leuven: EAPRIL.

 • Webinar: Professional development in ‘Mathematics in play’

  Keijzer, R., Peltenburg, M., Zalm, E., & Boland, A. (2021). Professional development in ‘Mathematics in play’ (webinar)

 • Mathematics in play

  Keijzer, R., Peltenburg, M., Van Schaik, M., Boland, A., & Van der Zalm, E. (2021). Mathematics in play. In M. Van den Heuvel-Panhuizen, & A. Kullberg (Eds.), Proceedings of the ICME-14 Topic Study Group 1 Mathematics education at preschool level (pp. 51-59). Shanghai: ICME14.

 • Wiskunde in spontaan spel realiseren

  Keijzer, R. & Peltenburg, M. (2021). Wiskunde in spontaan spel realiseren. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 40(4), 41 – 51.

 • Exploreon-leren: spelen en onderzoeken

  De Vries, N., Schrumpf, J. Hotze, A. (2020). Exploreon-leren: spelen en onderzoeken, HJK, 6, p 32-35

Meer publicaties